Omplacering

Vegeholms Medusa (Märta) och Vildvindras Sally kommer inte överens. Jag har därför bestämt att båda ska få nya bra hem där de kommer bättre till sin rätt.